Levensvragen Leiden

Voor inwoners van Leiden en omgeving

–Wordt aan gewerkt —

Wat zijn levensvragenBij wie kun je terecht
  Voor klachten ga je naar een dokter of therapeut; voor levensvragen kun je terecht bij een geestelijk verzorger: die helpt jou om inzicht te krijgen in wat jou belemmert op je levensweg en reikt je de tools aan waarmee je je leven weer op de rails kunt krijgen.   Dat kan je helpen als je in situaties terecht komt die je niet eerder hebt meegemaakt: Door verlies van werk of relaties, door eenzaamheid, de zorg voor een dementerende partner, door rouw.   Al deze situaties kunnen je terugwerpen op de vraag naar de zin van het leven voor jou.   Een goed gesprek kan dan verhelderend werken.In Leiden zelf bestaat sinds een aantal jaren de Stichting Netwerk levensvragen Leiden, destijds opgericht vanuit de kerken en zorginstellingen en financieel ondersteund door de Gemeente Leiden en Zorg & Zekerheid. Onze consulent is voor veel mensen met zingevings- en levensvragen een betrouwbare gesprekspartner gebleken en loopt ook graag met u een eindje mee op om u inzicht te geven in uw vragen. U kunt haar bereiken via
website: https://www.netwerklevensvragenleiden.nl/
mail: consulent@netwerklevensvragenleiden.nl
telefoon: 06-15550553
 Vanuit het ministerie  van VWS is aan de Centra voor Palliatieve Zorg de opdracht gegeven om te voorzien in een netwerk van geestelijke verzorgers. U kunt hen bereiken via de website https://www.centrumlevensvragenzhn.nl/